Oribe
Mini Dry Texturizing Spray

$35.50

Size: 2.2 oz/ 75mL

Mini size

or to enjoy

FREE standard shipping

.