Sephora
Size: 1.69 oz/ 50 mL

Standard size

Mini size