Natasha Denona
Eyeshadow Palette 10

$95.00

Size: 10 x 0.08 oz/ 10 x 2.26 g

Shimmer finish - Standard size