Sephora
Size: 1.7 oz/ 50 mL

Standard size

Mini size